Vaccineren. Zin of onzin.

Dierenkliniekdewarande.com


Vaccineren. Zin of onzin?


Vaccinatie Hond


Het vaccineren van je hond is heel gebruikelijk. De jaarlijkse spuit halen is voor velen een vaste prik(!)

Toch komen er gelukkig steeds meer vragen over het enten van je hond of kat. Waarom vaccineren we? Is het wel nodig om te vaccineren? En wat is titeren? Hieronder zijn een aantal vragen uitgelicht, mocht u nog andere vragen hebben bent u altijd welkom om dit met een van onze dierenartsen te bespreken.


Waarom laat je je hond  vaccineren?


Vaccineren doen we om onze honden te beschermen tegen ziektes. Distemper (hondenziekte) , Hepatitis (besmettelijke leverziekte), Parvo en de ziekte van Weil zijn ernstige (dodelijke) ziektes waarvoor honden ingeënt kunnen worden.  Iedere niet geënte hond loopt het risico deze ziektes op te lopen.  Er zijn ook ziekten die vooral optreden in risicogroepen. Een voorbeeld hiervan is kennelhoest.  Pups lopen door een minder ontwikkeld immuunsysteem meer risico, zeker als ze ook naar een puppycursus gaan.  Ook honden in een pension of asiel lopen een groter risico om kennelhoest op te lopen. Enten is in die gevallen aan te raden of in sommige gevallen zelfs verplicht gesteld door het pension of de cursus.


Waarom laat je je hond jaarlijks vaccineren?


Door middel van een enting geef je het immuunsysteem een prikkel om antistoffen te maken tegen de ziekteverwekkers waartegen je ent. Deze antistoffen circuleren door de bloedbaan en vormen zo een bescherming in het lichaam. Als een ziekteverwekker het lichaam binnendringt zorgt het “leger” van antistoffen ervoor dat de ziekteverwekker uitgeschakeld wordt.  In het geval van de ziektes Distemper, Hepatitis en Parvo is de ziekteverwekker een virus. De enting tegen deze ziektes zorgt voor een leger aan antistoffen dat minimaal 3 jaar sterk genoeg is om de ziekteverwekkers te weren. In het geval van de ziekte van Weil (leptospirose) is de ziekteverwekker een spirocheet/bacterie. Een enting voor de ziekte van Weil geeft voor een jaar genoeg bescherming.  Dat is dus de reden dat we jaarlijks onze honden laten vaccineren. Kortom, 1x per jaar de enting voor de ziekte van Weil, en elk 3e jaar de DHP enting daarbij.


Waarom worden pups 3x gevaccineerd?


Als pups geboren worden zijn ze nog erg kwetsbaar. Ze hebben nog geen volledig immuunsysteem en kunnen dus makkelijker ziek worden dan volwassen honden. Gelukkig heeft moeder natuur hier een trucje voor bedacht, de antistoffen van de moeder worden de eerste 24 uur via de melk aan de pups doorgegeven. Zo zijn ze toch een beetje beschermd. Deze bescherming loopt in de loop van de weken af. Het immuunsysteem van de pup zelf komt in de loop der weken op gang. In de weken dat de pup zijn immuunsysteem nog aan het opbouwen is, en de antistoffen van de moeder in de pup niet meer goed werken loopt de pup een verhoogd risico om ziek te worden. Om deze periode zo kort mogelijk te houden worden de pups 3x geënt.  Op deze manier zorg je ervoor dat de pups in de kwetsbare periode genoeg antistoffen hebben om niet ziek te worden.


Hoe ziet het normale entschema van de hond er uit?


Leeftijd

Vaccinatie


6 weken

Puppy DP Distemper (hondenziekte) + Parvo

eerste puppy enting

9 weken

L + P Leptospirose (weil) + Parvo

tweede puppy enting

12 weken

L + DHP Leptospirose (weil) + Distemper (hondenziekte) + Hepatitis + Parvo

laatste puppy enting

1 jaar

L + DHP


2 jaar

L


3 jaar

L


4 jaar

L + DHP


5 jaar

etc. etc.


De hond van de buren is niet geënt en wordt ook nooit ziek, moet ik mijn hond dan wel laten enten?


Ja en nee. Je bent niet verplicht om je hond te laten enten, dus moeten is niet het juiste woord. Is het verstandig om je hond te laten enten? Jazeker.  In Nederland wordt 50% van de honden geënt. Dat betekent dat de helft van de honden dus zelf risico loopt en daarbij ook zelf een risico zijn voor andere honden. Vaccinatie is een enorm succes, waardoor veel ziektes verbannen worden. Nu is het zo dat Parvo en de ziekte van Weil weer veel vaker voorkomen in Nederland en het risico op deze ziektes weer groter wordt.


Wat is  “titeren”?


“Titeren” is inmiddels een veelgebruikte term als het over het vaccinatieprogramma bij honden gaat. Titeren wil zeggen dat je bij de hond bloed afneemt en vervolgens in het laboratorium laat onderzoeken hoe groot het “leger” aan antistoffen nog is. Kortom, of de hond nog voldoende beschermd is.  Soms is het verplicht om te titeren, bijvoorbeeld voor rabies bij het reizen naar bepaalde landen. Je kunt titeren, oftewel de antistoffen in het bloed bepalen, voor Rabies, Distemper, Hepatitis en Parvo. Titeren voor de ziekte van Weil is (nog) niet mogelijk.


Waarom zou ik willen “titeren”?


Titeren kan zinvol zijn in bepaalde gevallen. Een veel gebruikt argument om te titeren is dat het schadelijk zou zijn om je hond onnodig in te enten.  D.m.v. titeren zou je precies kunnen zien wanneer je hond nog beschermd is, en hoef je dus alleen nog maar te enten als dat echt nodig is. Echter is het enten van honden helemaal niet zo schadelijk als dat er soms op het internet beweerd wordt.  Een groot nadeel aan het titeren is dat je bloed moet prikken, wat invasiever en duurder is dan het enten.  En zijn de antistoffen dan laag, moet er alsnog geënt worden.  Een ander nadeel van het titeren is de betrouwbaarheid van de uitslag. Als je hond nog voldoende antistoffen in zijn bloed heeft op het moment van titeren, geeft dat geen garanties over de toekomst. Als je hond ziek wordt of het immuunsysteem van je hond op een andere manier aangetast wordt kan het leger aan antistoffen kleiner geworden zijn. Er zou dan weer opnieuw getiterd moeten worden om te bepalen of de hond dan nog steeds beschermd is. Bij reizen naar landen waar Parvo, Distemper, Hepatitis of Rabies veel voor komen kan het nuttig zijn om te titeren en zo te controleren of je hond goed genoeg beschermd is.


Vaccinatie Kat


Ook voor veel katten is de jaarlijkse prik en gezondheidscheck een feit. Voor welke ziekten vaccineren we eigenlijk? En moet een binnenkat ook geënt worden? Heeft enten voor niesziekte zin als je kat al verschijnselen heeft? Ook bij katten zijn er nog veel onduidelijkheden wat betreft het enten. Hieronder zijn ook voor de kat een aantal vragen uitgelicht, mocht u nog andere vragen hebben bent u altijd welkom om dit met Eric of Susan te bespreken.

Voor welke ziekten kan ik mijn kat d.m.v. enten beschermen?

Katten kunnen ingeënt worden voor verschillende ziektes. De twee meest voorkomende ziektes waarvoor geënt wordt zijn kattenziekte en niesziekte. Katten kunnen ook geënt worden voor Rabies.


Kattenziekte:


Kattenziekte wordt veroorzaakt door het “feline panleukopenie”  virus.  Het is vergelijkbaar met het Parvovirus bij honden. Kittens zijn extra gevoelig, maar ook oudere dieren kunnen hier ernstig ziek van worden en overlijden.  Verschijnselen zijn o.a.  niet eten, braken, sloom zijn en diarree.  Enten voor kattenziekte geeft bij als kitten goed geënte volwassen dieren gedurende 3 jaar bescherming.


Niesziekte:


Bij niesziekte is er sprake van een ontsteking van de ogen, neus, keel en soms de longen. Niesziekte kan veroorzaakt worden door meerdere ziekteverwekkers, zowel virussen als bacteriën. De belangrijkste virussen die een rol spelen zijn het herpes virus en het calicivirus. De belangrijkste bacteriën die een rol spelen zijn bordetella bronchiseptica en Chlamydophila. Daarnaast spelen factoren zoals stress een rol bij het ontstaan van niesziekte.


Als ik mijn katten niet ent, hoeveel kans hebben ze dan om ziek te worden?


Nederland heeft een grote populatie katten, de katdichtheid is groot. Slechts 25% van alle katten in Nederland is goed gevaccineerd. Dit wil dus zeggen dat maar 1 op de 4 katten goed beschermd is, en dat 75% van de katten een risico loopt ziek te worden en daarbij ook een besmettingsbron voor andere katten is. Niesziekte kan ook bij katten voorkomen zonder dat ze daar zelf ziek van zijn, deze katten noemen we “dragers”, ze kunnen andere katten besmetten en vormen daarmee een risico voor niet goed geënte katten. De veroorzaker van kattenziekte wordt door zieke katten via de ontlasting in grote hoeveelheden in de omgeving gebracht, dit virus is zeer resistent en blijft tot 12 maanden in de omgeving. Het wordt ook gemakkelijk meegenomen onder de schoenen of in de kleding waardoor ook binnenkatten niet veilig zijn.


Hoe ziet het normale entschema van de kat er uit?


*Dit entschema is gebaseerd op katten met een standaard risico, voor asiel katten en andere hoog risico dieren kan een ander schema nodig zijn.
Mijn katten komen nooit buiten, daarom is enten niet nodig.. toch?

Leeftijd

Vaccinatie


8-9 weken

Kattenziekte + Niesziekte

eerste kitten enting

12 weken

Kattenziekte + Niesziekte

tweede kitten enting

1 jaar

Kattenziekte + Niesziekte


2 jaar

Niesziekte


3 jaar

Niesziekte


4 jaar

Kattenziekte + Niesziekte


5 jaar

Niesziekte


6 jaar

etc. etc.


Ook hier geldt weer, enten is niet verplicht. Veel mensen denken dat binnenkatten niet geënt hoeven te  worden omdat ze niet in contact kunnen komen met de ziekteverwekkers. Het klopt dat katten die alleen zijn en binnen gehouden worden minder kans hebben om in aanraking te komen met de ziekteverwekker. Deze katten zijn “laag risico” katten. Het advies voor deze katten is om ze, na de basisentingen, 1x in de drie jaar te enten voor niesziekte. De reden hiervoor is dat ze vrijwel nooit in contact komen met de veroorzakers van niesziekte, en daarom zelden een natuurlijke boost krijgen. Dit maakt een alleen levende binnenkat na een aantal jaar toch weer een hoog risico kat. Wat betreft de kattenziekte, deze enting hoeft maar 1x in de drie jaar gegeven te worden. Dit is ook voor binnenkatten van belang omdat het virus heel resistent is en zich makkelijk mee naar binnen laat nemen door schoeisel of kleding. Kortom, de alleen levende binnenkat kan volstaan met een enting 1x in de 3 jaar, zowel voor niesziekte als kattenziekte. Zijn er meerdere katten in huis? Dan wordt geadviseerd het entschema zoals hierboven aan te houden.


Mijn kat heeft (chronisch) niesziekte, kan ik nu nog enten?


Niesziekte kan voor acute ziekte zorgen, we kunnen de kat dan symptomatisch behandelen. Het kan zo zijn dat een kat met niesziekte af en toe last krijgt van de opspelende niesziekte, bijvoorbeeld als de weerstand van de kat laag is of als er stress is. Er is dan sprake van chronische niesziekte. In dat geval kun je ook gebruik maken van de entingen voor niesziekte. Door middel van een aangepast entschema (je gaat vaker enten) probeer je de ziektevrije periode te verlengen.